Условия и срокове

Условия и срокове

Настоящите условия и срокове уреждат вашето използване на уебсайтовете на Trimb. Моля, прочетете условията изцяло, преди да използвате този уебсайт. Ако не приемате тези условия, не използвайте уебсайта. Използването на уебсайта означава, че приемате тези условия. От време на време актуализираме условията, така че правете справка с тях в бъдеще.

 

  1. Достъп до сайта

1.1 Ще можете да осъществявате достъп до по-голямата част от този уебсайт, без да трябва да регистрирате някакви данни при нас. Достъпът до определени зони от уебсайта обаче ще бъде възможен само ако сте се регистрирали.

 

  1. Използване на уебсайта

2.1 Имате право да използвате нашия уебсайт за свои собствени цели и за да отпечатвате и изтегляте материали от уебсайта, при условие че не променяте никакво съдържание без наше съгласие. Материалите на този уебсайт не трябва да се използват, продават и/или препубликуват онлайн или офлайн без наше разрешение.

2.2 Търговската марка, авторското право и други права на интелектуална собственост за всички материали на този уебсайт са наша собственост или на нашите лицензодатели и не трябва да бъдат възпроизвеждани без предварителното ни съгласие.

2.3 Съгласно параграф 2.1 никаква част от този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана без предварителното ни писмено разрешение.

 

  1. Достъпност на сайта

3.1 Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че този уебсайт е достъпен 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Понякога обаче се получава прекъсване в достъпността на уебсайтовете поради сървърни и други технически проблеми. Ето защо няма да носим отговорност, ако уебсайтът не е достъпен в който и да е момент.

3.2 Уебсайтът може да бъде временно недостъпен поради проблеми като системна неизправност, поддръжка или ремонт, или по причини извън нашия контрол. Когато е възможно, ще се опитваме да предупреждаваме предварително нашите посетители относно проблеми с поддръжката, но няма да сме задължени да го правим.

 

  1. Поведение на потребителите

4.1 С изключение на личната информация, използването на която е включено в нашата Политика за поверителност [въведете хипервръзка тук], всички материали, които изпратите или публикувате на този уебсайт, ще се смятат за непатентовани и неповерителни. Освен ако не ни уведомите за противното, ние ще можем свободно да копираме, разкриваме, разпространяваме, внедряваме и използваме по друг начин такива материали за всякакви цели.

4.2 При използването на този уебсайт не трябва да публикувате или изпращате към или от този уебсайт никакви материали: (а) за които не сте получили всички необходими съгласия;

(б) които са дискриминационни, неприлични, порнографски, клеветнически, подбуждащи към расова омраза, нарушаващи поверителността и неприкосновеността, които могат да причинят раздразнение или неудобство у другите, които насърчават или представляват поведение, което би се сметнало за престъпление, би породило гражданскоправна отговорност или по някакъв друг начин противоречи на закона;

(в) които са вредни по своя характер, включително, но без да се ограничават до, компютърни вируси, троянски коне, увредени данни или друг потенциално опасен софтуер или данни.

4.3 Ще сътрудничим изцяло с всякакви правоприлагащи органи или съдебно разпореждане, изискващи от нас да разкрием идентичността или други данни за всяко лице, публикуващо материал на този уебсайт в нарушение на параграф 4.2.

 

  1. Връзки от други уебсайтове

5.1 Всички връзки от уебсайтове на трети страни, намиращи се на този уебсайт, са предоставени единствено за ваше удобство. Не сме проверили всеки един уебсайт на трета страна и не носим отговорност за такива уебсайтове на трети страни или тяхното съдържание. Не подкрепяме уебсайтовете на трети страни и не правим изявления за тях или за каквито и да са материали, съдържащи се в тях. Ако изберете да осъществите достъп до уебсайт на трета страна, към който е предоставена връзка от този уебсайт, правите го на ваш собствен риск.

5.2 Ако искате да предоставите връзка към този уебсайт, можете да го направите единствено въз основа на това, че предоставяте връзка, но не пресъздавате никаква страница на този уебсайт, както и при следните условия:

(a) по никакъв начин не намеквате, че ние подкрепяме някакви услуги или продукти, освен ако това не е специално договорено с нас;

(б) не представяте по погрешен начин вашето взаимоотношение с нас и не представяте никаква невярна информация за нас;

(в) не предоставяте връзка от уебсайт, който не е ваша собственост; и

(г) вашият уебсайт не съдържа обидно, противоречиво съдържание, не нарушава никакви права на интелектуална собственост или други права на друго лице, или не нарушава по някакъв начин закона.

5.3 Ако изберете да предоставите връзка към нашия уебсайт в нарушение на параграф 5.2, трябва да ни обезщетите напълно за всякаква загуба или щета, понесена в резултат на вашите действия.

 

  1. Отказ от отговорност

6.1 Предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна. Въпреки това не гарантираме верността или пълнотата на материалите в този уебсайт. Можем да правим промени по материалите в този уебсайт във всеки един момент и без предварително известие. Материалите на този уебсайт може да са остарели или в редки случаи погрешни, като ние не поемаме никакъв ангажимент да гарантираме, че подобни материали са правилни или актуални.

6.2 Материалите на този уебсайт се предоставят без никакви условия или гаранции от каквото и да било естество. В максималната степен, разрешена от закона, ние предоставяме достъп и използване на този уебсайт въз основа на това, че изключваме всякакви изявления, гаранции и условия, които могат да имат ефект по отношение на този уебсайт, с изключение на настоящите условия.

6.3 Информацията за медицинските изделия и продуктите на този уебсайт не е предназначена да предоставя изчерпателна медицинска информация. Не предлагаме медицински диагнози и препоръчваме да се консултирате с медицински специалист, ако имате някакъв здравословен проблем. Можете да получите информация от продуктовата брошура, която може да се различава според държавата.

 

  1. Изключване на отговорността

7.1 Нито ние, нито някоя друга страна (независимо дали участва в създаването, поддържането или предоставянето на уебсайта) не отговаряме или носим отговорност за каквато и да е загуба или щета, която вие или трета страна може да понесете в резултат на вашето или нейното (на третата страна) използване на нашия уебсайт. Това изключване обхваща обслужващи и ремонтни разходи и, без ограничение, всякаква пряка, косвена или последваща загуба, независимо дали във връзка със закононарушение, договор или друго нещо по отношение на този уебсайт.

 

  1. Продукти/използване в световен мащаб

8.1 Уебсайтът е предназначен за международно използване. Той съдържа информация за продукти, които се разпространяват по целия свят, като това не означава, че такива продукти се предлагат във вашата държава/местоположение. Продуктите и услугите може да се различават според държавата/местоположението по отношение на външния вид, размера и/или условията. Посочените на този уебсайт продукти може да бъдат обект на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата, в която се използват.

 

  1. Приложима юрисдикция

Настоящото правно известие се подчинява и тълкува в съответствие с международното законодателството. Всякакви спорове, произтичащи във връзка с това правно известие, са предмет на изключителната компетентност на съдилищата в Амстердам, Нидерландия.

 

  1. Информация за нас

Trimb Healthcare
www.trimb.com